En politik för att skapa Framgångskommunen Falköping

Vi har konkreta lösningar på de största samhällsproblemen och reformer för framtiden. Vi är partiet för ordning och reda, som ser att staten inte ska vara överallt, vara stark där den behövs som mest.

När vi möter människor säger de flesta att Falköping är en bra kommun att bo, arbeta och leva i. Och nästan alla vi möter, säger att de trivs i just den orten eller platsen där de bor. Genom att vi låter alla våra medborgare och alla våra orter utvecklas utifrån de egna förutsättningarna och karaktär får vi en bra samhällsutveckling i hela vår kommun.

Falköpings kommun har styrts av en moderatledd koalition sedan 2019 med mycket gott resultat. Ekonomin är god, arbetslösheten sjunker, nyföretagandet ökar och bostadsbyggandet ligger på rekordnivåer. Vår kommun har medvind och framtiden ligger för oss.

Utgångspunkten när vi formar vår politik ligger i att falköpingsborna ska få det bättre och att ta vara på de saker som gör vår kommun unik. Falköping är en fantastisk kommun att bo och leva i. Här finns bra skolor, närhet till en vacker natur, trevliga människor, drivna företagare och ett fantastiskt näringsliv, för att bara nämna några saker.

Samtidigt ser vi också att vår kommun både har problem och en enorm utvecklingspotential. Det är därför som vår politik syftar till att både adressera de problemen med lösningar och lägga förslag för att ta tillvara på utvecklingspotentialen.  

För det krävs det att vi arbetar långsiktigt och har människorna som bor, arbetar i eller besöker Falköping i fokus. Moderaterna har höga ambitioner för hur vi tillsammans med medborgare, företag och kommun ska fortsätta utveckla hela vår kommun. Vi kommer att ta ett ekonomiskt ansvar och lovar inte allt åt alla, men vi lovar att prioritera och skapa värde av de skattepengar medborgare och företag bidrar med.

Vår tydliga signal till falköpingsborna är att vi är stolta, men inte nöjda. Vi har gjort mycket men vi vill mer och vi kan mer. Moderaterna är det parti som har de bästa idéerna för att fortsätta utveckla vår kommun. I detta handlingsprogram kan du läsa mer om dessa idéer och varför vi tycker medborgarna ska lägga sin röst på oss i kommunvalet 2022.

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Välj vilket ämne som helst och se vad Moderaterna tycker i frågan.