Kommunalråd Adam Johansson

Jag har höga ambitioner för hur vi tillsammans med medborgare, företag och kommun ska fortsätta utveckla hela Falköpings kommun.

Det är få problem som löser sig utan ansträngning, men många problem kan lösas trots att de är svåra.

Lite skämtsamt säger jag ibland att jag är som Falköpings kommun är mest; hälften landsbygd, hälften stad. Detta då min mamma är uppvuxen i Broddetorp och min pappa inne i Falköping stad. Sedan 4 års ålder är jag en hängiven ridsportkille, har haft flera egna hästar och tävlat i hoppning.

Jag är politiskt aktiv för att jag vill vara med och förnya och förändra. Min utgångspunkt är att vi som kommun är en serviceorganisation till våra medborgare och företag, där vår yttersta uppgift är att leverera en välfärdsservice med hög kvalité. Som ordförande i kommunstyrelsen i Falköping strävar jag efter att tillsammans med medborgare och företag utveckla vår kommun.

Tillsammans skapar vi Framgångskommunen Falköping

Adam Johansson

För mig är ansvarstagande för ekonomi en viktig fråga, utan ordning och reda i ekonomin kommer vi inte långsiktigt kunna finansiera välfärden. Andra frågor som engagerar mig mycket är dels att skapa förutsättningar så att alla barn får en bra start i livet genom bra förskola och skola, dels att bättre ta tillvara allas förmågor genom att skapa fler vägar till arbete. Att fler jobbar bygger inte bara vår gemensamma trygghet, jobben är också avgörande för vår frihet, vår självkänsla och vårt självbestämmande. Därtill ligger frågor om tillväxt och näringsliv mig nära hjärtat.

Tidigare i mitt politiska engagemang har jag bland annat varit distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet i Skaraborg och ledamot i förbundsstyrelsen för Moderaterna i Västra Götaland. Jag har arbetat som politisk sekreterare för Moderaterna i Härryda kommun och sedan 15 års ålder arbetat som konsult på ett It-företag.


Sedan 1 juli 2019 är Adam ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för Moderaterna, vilket innebär att han är heltidsarvoderad.

Adams uppgift är att leda det politiska arbetet i kommunen och vara den främsta företrädaren för partiet. Han har ett särskilt ansvar för budgetarbetet och strategiska frågor för kommunen. Därtill leder han arbetet i den politiska majoriteten i kommunen (Alliansen+V+MP).