Tomas Ödeslätt

Tomas Ödeslätt

Plats på valsedeln: nr. 21

Mina intressen/hobbies

Djur, Natur o golf

Tycker om

Att vara delaktig i samhällsdebatten

Tycker inte om

Egoism och kortsynthet

Vilken/vilka är de viktigaste frågorna för dig i kommunvalet?

Ekonomi o näringsliv, vård o omsorg, skola o levande landsbygd

Vad är det bästa med Falköpings kommun?

Lagom stor stad som ligger geografiskt bra till