Sture Olsson

Sture Olsson

Ordförande – Socialnämnden

Mina intressen/hobbies

Familj, politik, resor

Tycker om

Ärlighet samverkan

Tycker inte om

Lever, surströmming

Vilken/vilka är de viktigaste frågorna för dig i kommunvalet?

En bra äldreomsorg. Minska antalet placerade barn och ungdomar.

Vad är det bästa med Falköpings kommun?

Lagom stor. Lika mycket stad som landsbygd. Senaste årens företagsetableringar. Finns en framtidsanda.