Sören Rafstedt

Sören Rafstedt

Plats på valsedeln: nr. 5

Mina intressen/hobbies

Trädgård, resor, kultur- och samhällsfrågor.

Tycker om

Delaktighet, empati och valfrihet

Tycker inte om

Orättvisor och utanförskap

Vilken/vilka är de viktigaste frågorna för dig i kommunvalet?

Goda levnadsvillkor i hela kommunen och att våra rika naturvärden får bevaras.

Vad är det bästa med Falköpings kommun?

Närheten till naturen i princip var man befinner sig i kommunen och möjligheten till rörlighet med hjälp av goda kommunikationer.