Pema Malmgren

Pema Malmgren

Ersättare – Kommunstyrelsen

Mina intressen/hobbies

Resor, promenader, samhällsfrågor och kultur

Tycker om

Våra hundar

Tycker inte om

Likgiltighet

Vilken/vilka är de viktigaste frågorna för dig i kommunvalet?

Att ge förutsättningar för alla människor att kunna bo, leva och utvecklas på bästa sätt utifrån sina individuella förutsättningar.

Vad är det bästa med Falköpings kommun?

Närheten, tryggheten och naturen