Joel Linnarsson Jansson

Joel Linnarsson Jansson

1:e vice ordförande – Byggnadsnämnden

Mina intressen/hobbies

Samhälle och Historia

Tycker om

Resa samt kolla på Star Wars

Tycker inte om

För varma dagar

Vilken/vilka är de viktigaste frågorna för dig i kommunvalet?

Att infrastrukturen ska fungera i hela kommunen

Vad är det bästa med Falköpings kommun?

Variationer mellan landsbygd, samhällen och staden