Anders Winlöf

Anders Winlöf

1:e vice ordförande – Kultur- och fritidsnämnden

1:e vice ordförande – Kommunfullmäktige

Gruppledare

Mina intressen/hobbies

Tycker om

Tycker inte om

Vilken/vilka är de viktigaste frågorna för dig i kommunvalet?

Vad är det bästa med Falköpings kommun?