Framgångskommunen Falköping

Valet 2022 handlar om framtiden, och om idéerna för hur Falköpings kommun ska utvecklas. Framgångskommunen Falköping är Moderaternas idé för framtiden.

Valet 2022 handlar om framtiden, och om idéerna för hur Falköpings kommun ska utvecklas. Framgångskommunen Falköping är Moderaternas idé för framtiden. Vår kommun har medvind och framtiden ligger för oss. Vi vill fortsätta bygga vidare på alla de goda möjligheter som finns i vår kommun.

Framgångskommunen Falköping är en kommun där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Där vi tror på människors inneboende kraft, vilja att ta ansvar och ger alla möjlighet att växa. Detta är vad vi vill med Falköpings kommun.

Vi vill att Falköping ska vara en kommun där arbete lönar sig och näringslivet blomstrar så att jobben blir fler. Det ska vara en kommun där alla människor behövs och kan forma sig en framtid genom eget arbete. Detta skapar möjligheter till makt över den egna vardagen åt var och en, men också resurser till en bättre välfärd.

Vi vill att Falköping ska vara en trygg kommun där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den. Med en förskola och skola där våra barn berikas med kunskaper och blir väl behandlade. Där utvecklad kvalitet i välfärden ger oss trygghet i vård och omsorgen. Samt ett tryggt samhälle som vi skapar tillsammans och där vi har ett rättsväsende som står upp mot våld, brott och droger.

Vi vill att Falköping ska vara en kommun med ordning och reda i ekonomin. Det behövs för att värna jobben och välfärden samt rusta oss inför morgondagens utmaningar.

Tre år med ett moderatlett styre har inneburit många viktiga satsningar för jobben, välfärden och framtiden. Samtidigt finns mycket kvar att göra. I valet den 11 september söker vi ditt förtroende för att fortsätta arbetet för att skapa Framgångskommunen Falköping.

Redan den 24 augusti börjar förtidsröstningen. Sedan följer 18 dagar då du har möjlighet att göra din röst hörd. Din röst är viktig. Du kan göra skillnad!

Läs mer om vår politik här: https://www.moderatfalkoping.se/var-politik/